Kenniscentrum

Aftrekposten

Aftrekposten zijn niet hetzelfde als aftrekbare kosten, maar zijn minstens zo interessant. Zonder dat u kosten hoeft te maken kan uw belastbare winst (en dus hoeveel belasting u moet betalen) sterk verminderd worden. Aftrekposten moet u eigenlijk zien als ‘voordeeltjes’ die u van de belastingdienst krijgt als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Er zijn tal van bekende en minder bekende aftrekposten die allen hun specifieke vereisten met zich meebrengen. Een accountant kan voor uw situatie exact nagaan welke aftrekposten voor u van toepassing zijn. In veel gevallen zullen de kosten voor het advies lager zijn dan de winst die u behaalt door minder belasting te betalen. Hieronder bespreken we de meest reguliere aftrekposten.

Zelfstandigenaftrek

Ondernemers die voldoen aan het urencriterium komen in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost die voor bijna iedere onderneming van toepassing is. De hoogte daarvan hangt af van de behaalde winst. Hoe hoger de winst van uw onderneming, hoe hoger de zelfstandigenaftrek.
De voorwaarden om deze aftrekpost te mogen opvoeren zijn als volgt:

 • U bent ondernemer voor de inkomstenbelasting
 • U voldoet aan het urencriterium
 • U drijft de onderneming zelf of samen met anderen
 • U hebt aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt. (Hebt u de AOW-leeftijd dan al wel bereikt, dan is de zelfstandigenaftrek de helft)

Startersaftrek

Startende ondernemers mogen de eerste drie jaar na de start jaarlijks naast de zelfstandigenaftrek een extra bedrag aftrekken. Arbeidsongeschikte ondernemers komen in aanmerking voor hogere bedragen, mits de aftrek niet hoger is dan de winst in dat jaar.
Als u een langdurige arbeidshandicap hebt, kunt u evengoed ondersteuning krijgen om een eigen bedrijf te beginnen. Deze startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid biedt u ondersteuning invorm van:

 • Starterskrediet of voorbereidingskrediet
 • Vervoersvoorzieningen
 • Vergoeding voor voorzieningen zoals een voorleeshulp of doventolk

Meewerktaftrek

Indien uw fiscale partner werkzaamheden (bijv telefoon beantwoorden, boekhouding etc) voor uw onderneming uitvoert maar geen vennoot/eigenaar is van de onderneming dan kunt u gebruik maken van meewerkaftrek. U komt in aanmerking wanneer:

 • U voldoet aan het urencriterium
 • Uw fiscale partner werkt per jaar ten minste 525 uur in uw onderneming zonder vergoeding. Of de arbeidsvergoeding die u hiervoor betaalt, is minder dan € 5.000,-
 • Uw fiscale partner is niet bij u in loondienst en er is geen sprake van een fictief dienstverband

Winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op uw winst. U krijgt deze vrijstelling wanneer:

 • U bent ondernemer voor de inkomstenbelasting
 • U hoeft niet meer te voldoen aan het urencriterium, dit betekent dat u niet meer minimaal 1.225 uur hoeft te ondernemen

Investeringsaftrek

Naast de mogelijkheid om af te schrijven op gedane investeringen, heeft u de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor investeringsaftrek. De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om de investeringen in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie vormen van investeringsaftrek:

 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
 • Energie-investeringsaftrek (EIA)
 • Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Voor investeringen in bedrijfsmiddelen kunt u gebruikmaken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) als het investeringsbedrag ligt tussen € 2.300,- en € 309.693,-. Er geldt een minimuminvesteringsbedrag per bedrijfsmiddel van € 450,-. Investeringen in onder andere woonhuizen, verhuurde roerende en onroerende zaken, personenauto’s, goodwill, concessies en vergunningen komen niet in aanmerking voor KIA. De tarieven van de Energie-investeringsaftrek (EIA) voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen zijn niet gewijzigd ten opzichte van 2014. De EIA bedraagt 41,5% van het investeringsbedrag. Het maximale investeringsbedrag waarover aftrek wordt verleend bedraagt € 119 miljoen. Voor het recht op EIA moet het investeringsbedrag per bedrijfsmiddel ten minste € 2.500 bedragen.

De tarieven van de MIA voor investeringen in bedrijfsmiddelen die zijn aangewezen als milieu-investeringen zijn niet gewijzigd ten opzichte van 2014:

 

 • voor milieu-investeringen die behoren tot categorie I : 36%
 • voor milieu-investeringen die behoren tot categorie II : 27%
 • voor milieu-investeringen die behoren tot categorie III: 13,5%

Er geldt een minimuminvesteringsbedrag per bedrijfsmiddel van € 2.500,-. Het maximale investeringsbedrag waarover aftrek wordt verleend is € 25.000.000,-.

Kleineondernemersregeling (KOR)

Kleine ondernemers, waaronder zzp'ers kunnen in aanmerking komen voor de kleineondernemersregeling. Door gebruik te maken van deze regeling betaalt u minder btw aan de Belastingdienst. Of u betaalt helemaal geen btw. Daarbij kunt u ook ontheffing krijgen van de administratieve verplichtingen voor de btw. U hoeft dan niet langer periodiek aangifte te doen. Om in aanmerking te komen voor belastingvermindering op het btw-bedrag dat u in principe als ondernemer aan de fiscus verschuldigd bent, moet u aan een paar belangrijke voorwaarden voldoen:

 • U bent een natuurlijk persoon of een combinatie van natuurlijke personen zoals een eenmanszaak, maatschap of vof
 • U hoeft, na aftrek van de voorbelasting, op jaarbasis minder dan € 1883,- btw te betalen aan de Belastingdienst
 • Uw onderneming is gevestigd in Nederland
 • U voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de btw of hebt hiervoor op tijd een ontheffing aangevraagd

Willekeurig afschrijven

Voor startende ondernemers in de inkomstenbelasting (eenmanszaak, maatschap, cv of v.o.f. rechthebbende op de startersaftrek) bestaat de mogelijkheid om willekeurig (versneld) af te schrijven. Hiermee kunt u de fiscale winst en daarmee de te betalen belasting verlagen.

Om willekeurig afschrijven nader toe te kunnen lichten leggen wij eerst uit wat afschrijven betekent. Alles wat u aanschaft met een waarde onder de € 450,- mag u direct in zijn geheel van de winst aftrekken (dit gaat automatisch door het invoeren van de factuur). Is hetgeen dat u aanschaft echter € 450,- of meer en gaat hetgeen dat u heeft aangeschaft een aantal jaren mee (bijvoorbeeld een computer) dan mag u niet de totale aanschafkosten in 1x van uw winst aftrekken. U moet de aanschafkosten dan over meerdere jaren afschrijven. Van bijvoorbeeld een pc van € 1.000,- euro schrijft u gedurende 3 jaar ieder jaar € 333,- af. Zo verdeelt u de kosten over de jaren dat u gebruik maakt van het bedrijfsmiddel. Meer informatie over afschrijven kunt u vinden op www.gratis-cursus-boekhouden.nl.

Voor u als starter betekent dit dat als u bijvoorbeeld € 5.000,- aan PC’s aangeschaft heeft dat u uw winst niet met € 5.000,- mag verlagen. Dit zou betekenen dat u relatief meer belasting betaalt in dat jaar. Om dit voor u als starter beter dragelijk te maken heeft u onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om willekeurig af te schrijven. U hoeft dan de aanschafkosten niet over meerdere jaren af te schrijven, maar deze mag u willekeurig afschrijven. Alles in het eerste jaar, een gedeelte enz. Er zijn wel enkele voorwaarden:

 • U heeft een eenmanszaak, vof, maatschap of cv
 • U mag alleen willekeurig afschrijven over bedrijfsmiddelen die u aanschaft in de jaren dat u recht heeft op startersaftrek of in het jaar ervoor
 • U mag alleen willekeurig afschrijven over bedrijfsmiddelen waarvoor u recht heeft op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
U kunt door willekeurig af te schrijven bijvoorbeeld in uw eerste jaar zoveel mogelijk afschrijven zodat de te betalen winst in dat jaar lager is. Dit betekent natuurlijk wel dat u niet of minder kunt afschrijven in toekomstige jaren en dan dus meer belasting betaalt.
e-Boekhouden.nl