Kenniscentrum

Het belang van verzekeringen voor freelancers

U kunt langdurig ziek worden of tijdens de uitvoering van een opdracht, schade veroorzaken. In dat soort situaties is het handig als u kunt terugvallen op een verzekering. Als fulltime freelancer moet u denken aan een aantal verzekeringen omdat u:

 • Niet bent verzekerd door een werkgever
 • Niet valt onder de collectieve werknemersverzekeringen (WW, WAO/WIA, ZW, Wajong, WAZO)
 • Naast privérisico's ook ondernemingsrisico's loopt

Uiteraard zit u niet te wachten op risico’s die de continuïteit van uw bedrijf in gevaar brengen. Daarom is het van groot belang voor uzelf duidelijk in beeld te hebben:

 • Welke risico’s u daadwerkelijk loopt
 • Welke risico’s u zelf wilt dragen en hoe u deze risico’s beheersbaar kunt maken
 • Welke risico’s u goed afgedekt wilt hebben d.m.v. een verzekering

Een onafhankelijke verzekeringsadviseur kan u helpen met het maken van een risico inventarisatie. Voor elk risico dat afgedekt moet worden zijn verschillende verzekeringen.

Persoonlijke verzekeringen

 • Arbeidsongeschiktheid ontstaat wanneer u uw beroep niet meer kunt uitoefenen of uw bedrijf niet meer kunt runnen. U bent arbeidsongeschikt als u een handicap hebt, ziek, zwanger of net bevallen bent. De oorzaak van arbeidsongeschiktheid kan lichamelijk of geestelijk zijn.
 • Ziektekosten. Als freelancer bent u net als iedereen verplicht verzekerd in het zorgstelsel.
 • Pensioen. Als ondernemer zet u niet automatisch geld opzij voor uw oude dag. U kunt zelf kiezen hoe u voor uw oude dag spaart.

Verzekeringen voor uw onderneming

 • Inventaris. Denk hierbij aan brand, diefstal en dergelijke. Let erop dat de zakelijke inventaris meestal niet wordt gedekt door uw particuliere verzekering.
 • Rechtsbijstand. Juridische geschillen bij de uitoefening van uw werk als freelancer worden meestal niet gedekt door uw particuliere rechtsbijstandsverzekering. Lees daarom de offerte en polisvoorwaarden altijd kritisch door. Let erop dat een zakelijke rechtsbijstandsverzekering vaak wel risico's dekt die u als freelancer nauwelijks hebt (zoals conflicten met medewerkers en leveranciers), terwijl deze niet de risico's dekt die u wel hebt (zoals conflicten met klanten)
 • Aansprakelijkheid.  Hierbij is het belangrijk om onderscheid te maken tussen: Bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid. Bedrijfsaansprakelijkheid dekt ongelukken bij de uitoefening van uw werk. Bijvoorbeeld: U laat een hamer vallen bij een klant en die beschadigt een dure glazen tafel. Deze verzekering is relatief goedkoop en eenvoudig af te sluiten. Beroepsaansprakelijkheid dekt beroepsfouten.

 

e-Boekhouden.nl