Kenniscentrum

Starten vanuit loondienst

Een veel gemaakte fout ontstaat bij de overstap van freelancer worden vanuit een loondienst verband. U bent al jaren werkzaam voor een baas en denkt dat u diezelfde werkzaamheden uitstekend op eigen benen kunt uitvoeren. U ziet veel hogere tarieven in de markt en u  denkt dat u er meer op gaat verdienen. Wanneer u voornamelijk om deze reden gaat freelancen, komt u vaak bedrogen uit. De valkuilen die hierin schuilen zijn o.a. de volgende:

  • Concurrentiebeding

"Ja, maar die geldt toch niet voor mij". Dit is een uitspraak die vaak ten tonelen komt, ook op publieke fora. Deze komt voort uit het feit dat in het verleden werkgevers concurrentiebedingen opstelden die werknemers dusdanig beperkte in hun loopbaan dat deze onevenredig zwaar belastend was  voor de werknemer. Het is geregeld voorgekomen dat een rechter zo’n concurrentiebeding als ongeldig verklaarde.

Maar, dit betekent absoluut niet dat een concurrentiebeding alleen ter vulling in een contract staat. Deze heeft in de regel wel degelijk waarde. Als u bijvoorbeeld metselaar bent, in loondienst van een bedrijf en u besluit uw eigen metselbedrijf te starten, dan is een eventueel concurrentiebeding waarschijnlijk wel van toepassing. In een concurrentiebeding staat meestal dat het na beëindiging van het contract niet toegestaan is om binnen een bepaalde straal van de standplaats gelijksoortige werkzaamheden te verrichten of klanten van de ex-werkgever te benaderen, of hiervoor te werken. Het is in dit geval aannemelijk dat de ex-werkgever schade lijdt. Een claim zal waarschijnlijk volgen. Indien u dus vanuit een loondienstverband in dezelfde tak van sport als freelancer aan de slag gaat is het zeer verstandig enig juridisch advies in te winnen.

 

  • Gouden bergen

Een zeer vaak gehoorde reden om te gaan freelancen is dat de tarieven die u als zelfstandige in rekening brengt doorgaans hoger zijn dan het uurtarief dat u in loondienst verdient. Het is daarom al snel aanlokkelijk om de stap te wagen. Maar naast een hoger uurtarief staan extra kosten en meer risico op het programma.

Als werknemer in loondienst verdient u een bruto salaris, en wordt er een netto salaris op uw rekening gestort. Het verschil tussen het bruto- en netto salaris bestaat doorgaans uit loonbelasting en premies voor verzekeringen. Of u nu als werknemer of als zelfstandige werkt: loonbelasting (of inkomstenbelasting) betaalt u altijd. De tarieven hiervoor zijn hetzelfde in beide situaties (later meer hierover). De premies die van het brutosalaris betaald worden zijn de premies voor de sociale verzekeringen als ziekenfonds en ww. Daarnaast krijgt u als werknemer als u arbeidsongeschikt raakt doorgaans 2 jaar een deel van u loon doorbetaald. Dit dekt in dat geval een enorm risico af.

Al deze zekerheden gelden niet als freelancer. Als u geen opdracht hebt, komt er geen geld binnen, als u ziek of arbeidsongeschikt wordt komt er geen geld binnen, u moet zelf geld reserveren om de inkomstenbelasting en bijdrage ziekenfonds te betalen etc. Dat hogere uurtarief is er dus niet zozeer om rijk te worden, maar wordt voor een groot deel opgeslokt door andere dingen.

 

e-Boekhouden.nl