Kenniscentrum

VAR winst uit onderneming (VAR-wuo)

Als in de var staat dat uw inkomsten worden aangemerkt als winst uit onderneming, dan hebben u en uw opdrachtgever de zekerheid dat de opdrachtgever over uw beloning geen loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen. Daarbij gelden wel de volgende voorwaarden:

 • De omschrijving van de werkzaamheden in de verklaring komt inhoudelijk overeen met
 • de werkzaamheden die u voor uw opdrachtgever verricht.
 • De werkzaamheden worden verricht binnen de geldigheidsduur van de var.
 • Uw opdrachtgever heeft uw identiteit vastgesteld.
 • Uw opdrachtgever bewaart een kopie van de verklaring en van een geldig identiteitsbewijs
 • bij zijn administratie.

U bent niet verplicht de VAR-wuo te gebruiken. Maakt u er bij een opdracht wel gebruik van, dan kunt u voor deze arbeidsrelatie geen aanspraak maken op een eventuele uitkering op grond van de werknemersverzekeringen.

Wanneer krijgt u een VAR-wuo?

Om te bepalen of u een ondernemer bent, let de Belastingdienst vooral op de volgende punten:

 • Bent u verplicht aanwijzingen van uw opdrachtgever(s) op te volgen?
 • Wordt u doorbetaald tijdens vakantie of ziekte?
 • Maakt u winst en zo ja, hoeveel?
 • Hoe zelfstandig is uw onderneming?
 • Beschikt u over kapitaal (in de vorm van geld of goederen)?
   

 

e-Boekhouden.nl