Kenniscentrum

Wat staat er in de VAR

In de verklaring wordt zekerheid gegeven over de fiscale status van de inkomsten waarvoor
u de verklaring hebt aangevraagd. De uitkomst is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
Uw inkomsten kunnen worden aangemerkt als:

  • Loon uit dienstbetrekking (var-loon);
  • Resultaat uit overige werkzaamheden (var-row);
  • Winst uit onderneming (var-wuo);
  • Inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (var-dga).

 

e-Boekhouden.nl