Kenniscentrum

Verklaring arbeidsrelatie bij uitzending en detachering

Werkt u via uitzending of detachering, dan geldt het volgende:

 • Het uitzend- of detacheringsbureau is uw opdrachtgever. Als u via 1 bureau werkt, hebt u dus maar 1 opdrachtgever, ook als u voor meerdere klanten werkt.

 

 • Er kan een dienstbetrekking zijn tussen u en het uitzend- of detacheringsbureau (uw opdrachtgever). Het uitzend- of detacheringsbureau moet daarom altijd nagaan of het voor uw werk loonheffingen moet inhouden. Het bureau hoeft geen loonheffingen in te houden als u een VAR hebt waarin staat dat u winst uit onderneming hebt (VAR-wuo) of inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (VAR-dga). Voorwaarden zijn wel dat:
  • Het bureau uw identiteit heeft vastgesteld en een kopie van uw identiteitsbewijs bewaart
  • Het bureau een kopie bewaart van de VAR-wuo of VAR-dga
  • Uw werkzaamheden inhoudelijk overeenkomen met de werkzaamheden waarvoor wij de VAR hebben afgegeven
  • U de werkzaamheden uitvoert binnen de geldigheidsduur van de VAR

 

 • Bij een controle achteraf kan de Belastingdienst constateren dat er een dienstbetrekking is (geweest) tussen u en de klanten. De klanten lopen geen risico op een naheffing van loonheffingen als zij een kopie van uw VAR-wuo of VAR-dga hebben. Voorwaarden zijn wel dat:
  • De klanten uw identiteit hebben vastgesteld en een kopie van uw identiteitsbewijs bewaren
  • De klanten een kopie bewaren van de VAR-wuo of VAR-dga
  • Uw werkzaamheden overeenkomen met de werkzaamheden waarvoor wij de VAR hebben afgegeven
  • U de werkzaamheden uitvoert binnen de geldigheidsduur van de VAR

 

e-Boekhouden.nl