Kenniscentrum

Wie kan een VAR aanvragen en waarvoor?

Iedereen die in Nederland werkt, kan een VAR aanvragen. U kunt alleen een verklaring aanvragen voor werkzaamheden die u zelf uitvoert voor één of meer opdrachtgevers. U kunt dus geen verklaring aanvragen voor handelsactiviteiten, zoals het in- en verkopen van producten.

U kunt één verklaring aanvragen voor alle werkzaamheden van dezelfde soort die u voor een of meer opdrachtgevers verricht. Bovendien moet het gaan om werkzaamheden die u onder ongeveer dezelfde voorwaarden uitvoert. Verricht u timmerwerkzaamheden en ontwikkelt u software? Dan vraagt u dus één VAR aan voor de timmerwerkzaamheden en één voor het ontwikkelen van software. Het is ook niet mogelijk om voor timmerwerkzaamheden die u in loondienst verricht en timmerwerkzaamheden die u als zelfstandige verricht, één VAR aan te vragen.

Het gaat dan wel om dezelfde werkzaamheden, maar u verricht deze niet onder dezelfde voorwaarden. De VAR die u krijgt voor uw werkzaamheden als zelfstandige, mag u dus niet gebruiken voor uw werkzaamheden in loondienst.

U bent niet verplicht een verklaring aan te vragen. Wel kan uw opdrachtgever erom vragen.

Let op! De verklaring geeft u en uw opdrachtgever alleen zekerheid over de inhouding en afdracht van loonheffingen. U kunt de VAR bijvoorbeeld niet gebruiken voor de durfkapitaalregeling of voor arbeidsrechtelijke zaken.

Als u directeur-grootaandeelhouder, vennoot of maat bent

Alleen natuurlijke personen kunnen een verklaring aanvragen. Een bv, nv, vennootschap onder firma (vof ) en maatschap kunnen dus geen verklaring aanvragen. Als directeur-grootaandeelhouder van een besloten of naamloze vennootschap kunt u wel een VAR aanvragen. In dat geval beoordeelt de Belastingdienst de arbeidsrelatie tussen u en de opdrachtgever.

Als u werkt binnen een vennootschap onder firma of een maatschap, dan kunt u als vennoot of maat persoonlijk een verklaring aanvragen. De Belastingdienst beoordeelt dan uw activiteiten binnen het samenwerkingsverband. Bij het invullen van de vragen moet u daar rekening mee houden.

 

e-Boekhouden.nl