Projectondersteuner Sr. 28-36 u p/w

Hieronder ziet een beperkt deel van de opdracht.
Alleen als u ingelogd bent, ziet u alle gegevens.
Meld u nu gratis aan! of Login.

Nieuwegein, Utrecht, Nederland
Type: Detachering
Starten op: 1-6-2023
Duur: 12 maanden / kans op verlenging
Geplaatst op: 16 maart 2023 om 10:43 uur
Specialisme: Projectmanagement
Tariefindicatie: In overleg / n.t.b.

Opdrachtomschrijving

Referentienummer: 2023-01579
Omgeving: Nieuwegein
Startdatum: 01 juni 2023 (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand)
Einddatum: 31 mei 2024
Optie op verlenging: Maximaal 2 x 12 maanden
Aantal uur per week: 28 - 36
Sluitingsdatum: dinsdag 28 maart om 08.00 uur

*** is op zoek naar een Senior Projectondersteuner voor 28 tot 36 uur per week.

De sector Programma-. Project- en Interim management (PPI) maakt onderdeel uit van het Politie Diensten Centrum (PDC). Het PDC verzorgt de bedrijfsvoering voor de politie. Zoals de financiën, ICT, communicatie en personeelszaken. PPI levert programma- en project professionals voor het leiden en ondersteunen van programma's en projecten binnen de politie en in samenwerking met ketenpartners.

De missie van PPI: "Waardecreatie door veranderingen met IV-component voor politie & ketenpartners, gestructureerd en transparant van A naar B".
PPI zet haar professionals zo breed mogelijk in binnen de organisatie om de dagelijkse leiding te voeren over veranderprocessen. Zij zijn inzetbaar vanaf het vertalen van de gebruikersbehoefte naar een realisatieplan tot aan de daadwerkelijke implementatie bij de gebruikers. Voor PPI staan hierbij de opdrachtgevers en hun vragen centraal.
Vanuit het IV portfolio voor 2023 zullen naast een groot aantal lopende programma's en projecten, ook nieuwe trajecten gestart gaan worden. De vraag naar project professionals is daarmee groter dan de beschikbare interne capaciteit en dat leidt ertoe dat het nodig is om extra capaciteit extern in te huren om een bijdrage te leveren aan het succesvol afronden van programma's en projecten.

Doelstelling

De senior projectondersteuner bij de sector Project-, Programma en Interimmanagement wordt aangesteld om een assisterende rol te vervullen bij de realisatie van veranderdoelen van de korpsleiding. Het gaat hierbij om veranderdoelen die in de meest brede zin te maken hebben met de harmonisatie, ontwikkeling en innovatie van werkprocessen en voortbrengingsresultaten van de politie, het Politiedienstencentrum en de ketenpartners van de politie.

Beoogd resultaat:

De opdracht die de ingehuurde senior projectondersteuner krijgt is het het binnen twee jaar in nauwe samenwerking met de projectmanager succesvol uitvoeren en afronden van twee projecten van onze projectenkalender. In verband met de heimelijkheid van de projecten wordt over de inhoud in het verificatiegesprek nader met jou gecommuniceerd.

Verantwoordelijkheden

De senior projectondersteuner is de rechterhand van de projectmanager en mede verantwoordelijk voor de realisatie van een complex (sterk organisatorisch) project op het terrein van informatievoorziening en draagt mede zorg voor de implementatie van oplossingen. Geeft gevraagd en ongevraagd advies aangaande alle projectaspecten.

* Assisteren van de programma- en projectmanagers bij het opstellen van de programma- en projectplanningen en het bewaken daarvan;
* Zorgdragen voor het opzetten van de (financiële en algemene) projectadministratie en het bewaken daarvan;
* Het verzamelen van voortgangsoverzichten en het signaleren, analyseren en rapporteren van afwijkingen;
* Methodische ondersteuning geven voor projectmatig werken en/of Agile scrum aan programma- en projectmanagers;
* Zorgdragen voor de bewaking van de richtlijnen t.a.v. kwaliteitsmanagement voor de projecten/programma’s;
* Het inbedden van het issue- en risicomanagementproces binnen de projecten, waaronder wordt verstaan het begeleiden van risicoanalyse sessies en het registreren/bewaken van issues en risico’s conform vastgestelde criteria;
* Het assisteren van de projectmanagers bij het opstellen van het communicatieplan;
* Het voorbereiden van stuurgroepvergaderingen, het maken van de verslagen en monitoren opvolging van actiepunten;
* Zorgdragen voor (centrale) projectarchivering met inachtneming van de richtlijnen hiervoor.

Contacten

Leveranciers van hard- en software, leveranciers van diensten. Projectmedewerkers, collega's van andere lijn afdelingen.

KNOCK-OUT:

* Je hebt een afgerond, erkend en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau.
* Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als senior projectondersteuner van ICT projecten, binnen grote (1000+) organisaties.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

* Je bent Prince 2 en IPMA-D of IPMA-PMO gecertificeerd.
* Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring op het vakgebied (Senior) Projectmanagement binnen de (Semi-) overheid of grote organisatie (> 1000 medewerkers).
* Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met het inbedden van het issue- en risicomanagementproces, binnen projecten.
* Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met de Agile/Scrum manier van werken.
* Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met projectmanagementsoftware zoals Fortes Change Cloud, Clarity of gelijkwaardig.

Competenties:

* Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid - Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
* Organisatievermogen - Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
* Klantgerichtheid - Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
* Kwaliteitsgerichtheid - Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
* Flexibel gedrag - Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
* Samenwerken - Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Organisatie

Korte omschrijving van de organisatie

e-Boekhouden.nl