Kenniscentrum

VAR resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row)

Als in de var staat dat uw inkomsten als resultaat uit overige werkzaamheden worden aangemerkt, dan biedt de var uw opdrachtgevers geen zekerheid over de vraag of zij loonheffingen moeten inhouden en afdragen. Uw opdrachtgever moet in dit geval altijd zelf toetsen of er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Als hij vindt dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, dan zal hij loonheffingen inhouden en afdragen. Vindt uw opdrachtgever dat er geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, dan zal hij geen loonheffingen inhouden en afdragen. De Belastingdienst kan achteraf toch een (fictieve) dienstbetrekking constateren. In dat geval moet uw opdrachtgever alsnog loonheffingen afdragen. Bij twijfel of er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking kan de opdrachtgever de Belastingdienst om een uitspraak vragen. Als opdrachtnemer kunt u het UWV om een uitspraak vragen.

Wanneer krijgt u een VAR-row?

U krijgt een VAR-row als de Belastingdienst uw inkomsten niet aanmerkt als loon uit dienstbetrekking, winst uit onderneming of inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap. De Belastingdienst beoordeelt uw aanvraagformulier in zijn totaliteit en kijkt daarbij naar de onderlinge samenhang van uw antwoorden en naar de werkzaamheden die u verricht.

e-Boekhouden.nl