Kenniscentrum

Var loon uit dienstbetrekking (VAR-loon)

Als in de VAR staat dat uw inkomsten als loon worden aangemerkt, dan biedt de VAR uw opdrachtgevers geen zekerheid over de vraag of zij loonheffingen moeten inhouden en afdragen. Uw opdrachtgever moet in dit geval altijd zelf toetsen of er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Als hij vindt dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, dan zal hij loonheffingen inhouden en afdragen. Vindt uw opdrachtgever dat er geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, dan zal hij geen loonheffingen inhouden en afdragen.

De Belastingdienst kan achteraf toch een (fictieve) dienstbetrekking constateren. In dat geval moet uw opdrachtgever alsnog loonheffingen afdragen. Bij twijfel of er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, kan de opdrachtgever de Belastingdienst om een uitspraak vragen. Als opdrachtnemer kunt u het UWV om een uitspraak vragen.

Wanneer krijgt u een VAR-loon?

U krijgt een VAR-loon als de Belastingdienst op basis van uw aanvraagformulier en eventuele aanvullende informatie vindt dat u uw werkzaamheden (voor het grootste deel) in dienstbetrekking verricht. Hierbij wordt onder andere gekeken of u verplicht bent om instructies op te volgen, of u tijdens vakantie en ziekte wordt doorbetaald en of u verplicht bent om de werkzaamheden persoonlijk uit te voeren. De Belastingdienst kijkt of deze punten relevant zijn voor uw werkzaamheden en beoordeelt uw aanvraagformulier in zijn totaliteit. Daarbij kijkt de Belastingdienst ook naar de onderlinge samenhang van uw antwoorden.

e-Boekhouden.nl