Kenniscentrum

VAR-dga

Als in de VAR staat dat de inkomsten worden aangemerkt als inkomsten uit werkzaamheden
voor rekening en risico van uw vennootschap, dan hebben u en uw opdrachtgever de zekerheid dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen. Daarbij gelden wel de volgende voorwaarden:

 • De omschrijving van de werkzaamheden in de verklaring komt inhoudelijk overeen met de werkzaamheden die u voor uw opdrachtgever verricht.
 • De werkzaamheden worden verricht binnen de geldigheidsduur van de var.
 • Uw opdrachtgever heeft uw identiteit vastgesteld.
 • Uw opdrachtgever bewaart een kopie van de verklaring en van een geldig identiteitsbewijs bij zijn administratie.

U bent niet verplicht de VAR-dga te gebruiken. Maakt u er bij een opdracht wel gebruik van, dan kunt u voor deze arbeidsrelatie geen aanspraak maken op een eventuele uitkering op grond van de werknemersverzekeringen.

Let op!
De VAR-dga zegt niets over de arbeidsrelatie tussen de directeur-grootaandeelhouder en zijn vennootschap en de vennootschappen waarin de directeur-grootaandeelhouder een aanmerkelijk belang heeft.

Wanneer krijgt u een VAR-dga?

Om te bepalen of uw inkomsten voor rekening en risico van de vennootschap komen, kijkt de Belastingdienst of uw bv als onderneming aangemerkt kan worden. Daarbij let de Belastingdienst op dezelfde punten als bij een ondernemer die een var-wuo aanvraagt. Er wordt vooral gekeken naar de volgende punten, waarbij met “u” soms ook uw bv bedoeld is:

 • Bent u verplicht aanwijzingen van uw opdrachtgever(s) op te volgen?
 • Wordt u doorbetaald tijdens vakantie of ziekte?
 • Maakt u winst en zo ja, hoeveel?
 • Hoe zelfstandig is uw onderneming?
 • Beschikt u over kapitaal (in de vorm van geld of goederen)?
 • Hoeveel tijd steekt u in de onderneming?
 • Wat is de omvang (in tijd en geld) van uw werkzaamheden?
 • Hoeveel klanten heeft uw onderneming?
 • Hoe maakt uw onderneming zich bekend naar buiten?
 • Loopt u ondernemersrisico?
 • Bent u aansprakelijk voor alle schulden van de onderneming?
   
e-Boekhouden.nl