Kenniscentrum

Wijziging, herziening, bezwaar en beroep

Bij de behandeling van uw aangifte inkomstenbelasting bekijkt de Belastingdienst uw situatie opnieuw. Het kan zijn dat de feiten en omstandigheden anders zijn dan in uw aanvraag van de verklaring. De Belastingdienst kan dan tot een ander oordeel komen, waardoor u uw inkomsten anders aan moet geven. Bij de behandeling van de aangifte inkomstenbelasting wordt ook beoordeeld op welke belastingfaciliteiten (bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek) u recht hebt.

Wijzigen VAR

Bij de behandeling van uw aangifte inkomstenbelasting bekijkt de Belastingdienst uw situatie opnieuw. Het kan zijn dat de feiten en omstandigheden anders zijn dan in uw aanvraag van de verklaring. De Belastingdienst kan dan tot een ander oordeel komen, waardoor u uw inkomsten anders aan moet geven. Bij de behandeling van de aangifte inkomstenbelasting wordt ook beoordeeld op welke belastingfaciliteiten (bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek) u recht hebt.

Herzien VAR

Als uw omstandigheden zoals u ze in uw aanvraag hebt vermeld, sterk en structureel veranderen, moet u dat aan de Belastingdienst doorgeven. U kunt die veranderingen doorgeven door een nieuwe aanvraag in te sturen. De Belastingdienst geeft dan een nieuwe verklaring af. De Belastingdienst kan ook op eigen initiatief de verklaring herzien als blijkt dat de aanvraag onjuist is ingevuld. Ook dan geeft de Belastingdienst een nieuwe verklaring af.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een afgegeven verklaring, kunt u een bezwaarschrift indienen. Op de verklaring staat hoe en bij wie u dat moet doen. U kunt het oordeel van de Belastingdienst uiteindelijk ook voorleggen aan de rechter. In de uitspraak op het bezwaarschrift staat hoe u dan moet handelen.

 

e-Boekhouden.nl