Kenniscentrum

VAR aanvragen

In 2015 gaat de wet- en regelgeving voor de VAR veranderen. U vraagt vanaf dan de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) aan via een webmodule. De huidige aanvraagprocedure komt daarmee te vervallen. Door het gebruiken van de webmodule ziet u direct hoe de Belastingdienst de door u ingevoerde gegevens over de VAR met uw opdrachtgever beoordeelt.

Om de overgang naar het nieuwe systeem soepel te laten verlopen en rechtszekerheid te bieden aan huidige VAR-houders van het jaar 2014, hoeven zij voor het kalenderjaar 2015 nog geen nieuwe VAR-aanvraag in te dienen. De VAR voor het jaar 2014 blijft geldig tot het moment dat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat.

Wanneer u een VAR aanvraagt

Gaat u dit jaar of in 2015 werken onder andere omstandigheden of voorwaarden? Of gaat u andere werkzaamheden uitvoeren dan uw huidige werkzaamheden? Of hebt u nog geen VAR? Dan vraagt u hiervoor een nieuwe VAR voor 2015 aan, dit kan vanaf 1 september 2014. De VAR blijft geldig totdat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat.

Online VAR aanvragen

U vraagt tot aan het moment dat de nieuwe wet- en regelgeving wordt ingevoerd de VAR aan met het formulier 'Aanvraag Verklaring arbeidsrelatie'. Dit formulier vult u online in en u verzendt het diretc naar de Belastingdienst. Heeft u als ondernemer digitaal aangifte gedaan voor de inkomstenbelasting? Dan kunt u het formulier ook vinden op het beveiligde gedeelte van de Belastingdienst. 

 

e-Boekhouden.nl