Kenniscentrum

Geldigheid VAR

Een VAR voor 2014 is geldig totdat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat. Deze overgangsregeling geldt voor alle geldige VAR's voor 2014, zolang u hetzelfde werk doet onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden. Zodra het werk of de omstandigheden of voorwaarden waaronder u het werk doet, veranderen, moet u een nieuwe VAR aanvragen.

Is de VAR onder alle omstandigheden geldig?

De VAR moet geldig zijn wanneer u de VAR aan uw opdrachtgever laat zien. Uw opdrachtgevers moeten een kopie van de VAR en een kopie van uw identiteitsbewijs bewaren in hun administratie.

Hebt u een VAR-wuo of een VAR-dga, dan hoeven uw opdrachtgevers geen loonheffingen in te houden en te betalen. Als wij in dit geval bij het behandelen van uw aangifte inkomstenbelasting uw situatie anders beoordelen, hoeven uw opdrachtgevers over de voorgaande periode ook niet alsnog loonheffingen in te houden. Dit geldt uiteraard niet bij misbruik en als u de VAR ten onrechte gebruikt. 

Echtheid VAR controleren

Als uw opdrachtgevers twijfelen aan de echtheid van uw VAR, kunnen zij de echtheid telefonisch controleren bij het Landelijk Coördinatiepunt VAR: (088) 151 10 00.

 

e-Boekhouden.nl