Technisch Projectleider (4fte)

Hieronder ziet een beperkt deel van de opdracht.
Alleen als u ingelogd bent, ziet u alle gegevens.
Meld u nu gratis aan! of Login.

Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland
Type: Detachering
Starten op: 6-3-2023
Duur: 12 maanden / kans op verlenging
Geplaatst op: 21 november 2022 om 12:06 uur
Specialisme: Overig
Tariefindicatie: In overleg / n.t.b.

Opdrachtomschrijving

Referentienummer: 2022-06959
Omgeving: Rotterdam
Startdatum: 06 maart 2023 (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand)
Einddatum: 29 februari 2024
Optie op verlenging: ja, 12 maanden
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: vrijdag 02 december om 08.00 uur

*** is op zoek naar een Technisch Projectleider voor 36 uur per week.

De Dienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is onderdeel van het Politiedienstencentrum (PDC) en is de organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de Informatievoorziening (IV) (waar nodig 24/7) en de gebruikersondersteuning. Tevens ontwikkelt de dienst nieuwe functionaliteit en is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en het onderhoud van de bestaande IV-applicaties.

Het InfraBedrijf is onderdeel van de Dienst ICT en levert hoogwaardige ICT-diensten aan de politie met een daarbij horende service en ondersteuning. Team Support valt binnen het InfraBedrijf en bestaat uit de productlijn Beheertooling en het Team Planning, Coördinatie en Ctrl IT. Binnen dit team zijn wij op zoek naar een Technisch Projectleider.

De standplaats is Driebergen. De werkzaamheden kunnen plaatsvinden op verschillende locaties; het reizen tussen verschillende locaties kan deel uitmaken van de opdracht. Incidenteel kan het voorkomen dat er wordt gevraagd om te werken in de avonduren of in het weekend.

Doelstelling:
Het uitvoeren van de taken die nodig zijn om het beoogde resultaat van het project te bereiken: het plannen, organiseren en besturen van alle werkzaamheden die deel uitmaken van het project en het leidinggeven aan en motiveren van alle bij het project betrokken personen. Dit beoogde resulytaat zal tijdens het verificatiegesprek meer specifiek worden toegelicht.

Verantwoordelijkheden:
Deelprojectleider van een Technisch Project waarbij project- en/of programmamanager de opdrachtgever is.
Projectleider van een Technisch Project waarbij de opdrachtgever een lijnverantwoordelijke binnen het InfraBedrijf is.
Draagt mede zorg voor de implementatie van de oplossingen.
Het oppakken van trajecten waarin door een samenwerking met techneuten en architecten een functionele vraag wordt omgezet in een technische oplossing.

Contacten:
Leveranciers van hard- en software, leveranciers van diensten, projectmedewerkers, collega's van andere lijnafdelingen.

Functie-eisen
KNOCK-OUT:

Je hebt in de afgelopen 8 jaar, minimaal 5 jaar relevante ervaring als projectleider binnen een IV.
Je hebt in de afgelopen 6 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met de implementatie van IV oplossingen zoals vernieuwingen, beheer, softwareontwikkeling, enz.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

Je hebt in de afgelopen 6 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als technisch projectleider binnen een datacenter.
Je hebt ervaring met Agile en Scrum werken en bij voorkeur aangevuld met een behaalde Scrummaster certificering.
Je hebt ervaring met het opstellen van migratiedraaiboeken inclusief migratiescenario en teststrategie.
Je hebt een behaalde projectmanagement certificering (zoals IPMA, P3O, PMI of PMP).

Competenties:

Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
Organisatie sensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.

Organisatie

Korte omschrijving van de organisatie

e-Boekhouden.nl