Solution Architect

Hieronder ziet een beperkt deel van de opdracht.
Alleen als u ingelogd bent, ziet u alle gegevens.
Meld u nu gratis aan! of Login.

Odijk, Utrecht, Nederland
Type: Detachering
Starten op: 4-2-2019
Duur: 9 maanden / kans op verlenging
Geplaatst op: 7 december 2018 om 09:33 uur
Specialisme: Architect / Ontwerp
Tariefindicatie: In overleg / n.t.b.

Opdrachtomschrijving

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT22992
Omgeving: Odijk
Startdatum: 4 februari 2019 (let op: screening van 6 tot 15 weken voorafgaand).
Einddatum: 31 december 2019
Optie op verlenging: Ja, 12 maanden
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: week 51
Sluitingsdatum: donderdag 13 december om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

*** is op zoek naar een Solution Architect voor 36 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

Je vervult zowel een architectenrol als een ontwerpersrol binnen het Programma Dienstverlening Partners (DP) dat de ICT dienstverlening voor de Vreemdelingenketen verzorgd. De opdracht is om in samenspraak met klant, projectmanagers, ontwikkelaars en beheerders innovatieve ICT oplossingen (middle ware en infrastructuur) voor te stellen en te ontwerpen zoveel mogelijk op basis van de bouwblokken die Dienst-ICT beschikbaar stelt. Je geeft vorm aan een applicatie- en ICT infrastructuur voor een specifieke dienstomgeving binnen de kaders van de organisatie. De architect analyseert ontwikkelingen in centrale IT-diensten voor de Vreemdelingenketen en verwerkt die in software- en ICT-architecturen en ontwerpen. Je helpt mee bij het opstellen van technology roadmaps. Je maakt Technische Detail Ontwerpen op basis van input uit ons team en ICT-productmanagers, verantwoordelijk voor standaard ICT bouwblokken, elders in de organisatie.

De Sector ICT Ondersteuning zorgt dat de dat de Dienst ICT aantoonbaar compliant en toekomstbestendig informatievoorziening levert. ICT-Ondersteuning bestaat uit de teams Technische Architectuur, Veiligheid- & Continuïteitsmanagement, ICT Procesondersteuning, Leveranciersmanagement en Tactische Exploitatie. Deze teams stellen zichzelf ten doel de afnemers en stakeholders te kennen en bekend te zijn als autoriteit. Zij kennen de dienstverlening aan de afnemers, brengen die actief en tijdig naar de afnemers en verbeteren die continu. Daarbij acteren zij vanuit het belang van de keten. Goed is goed genoeg. De inrichting van deze teams is adequaat en aangepast aan veranderende behoeftes van de organisatie.

Binnen de dienst ICT bewaken, toetsen en borgen de architecten van het Team Technische Architectuur (TTA) de kwaliteit van de technische architectuur bij de realisatie van initiatieven. Architecten zijn ook verantwoordelijk voor het (proactief) uitwerken van architectuur- en ontwerp richtlijnen ten behoeve en als onderdeel van de DevOps/scrumteams/projecten. Dit geldt voor zowel functionele als technologische wijzigingen.
De inzet van de architect is vooral bedoeld om in het ritme van de operationele teams mee te helpen bij het vinden van een passende oplossingsrichting, die in lijn is met de geldende referentiearchitectuur. Daarbij wordt opgemerkt dat de afhankelijkheid van de teams met de architectuurfunctie continu tot een minimum moet worden beperkt.
Het gaat hier om software en infrastructuur architectuur met aandacht voor informatiebeveiliging, herbruikbaarheid, schaalbaarheid, samenhang, integratie en standaardisering, waarbij de verantwoordelijkheid primair bij de teams of de projecten ligt.

Het productiehuis is momenteel ingedeeld in zeven domeinen. Voor elk domein is een domeinarchitect beschikbaar die met de andere domein-architecten verantwoordelijk is voor het geheel van software architecturen en de afstemming met de domeinarchitecten die verantwoordelijk zijn voor de infrastructuur. Domeinarchitecten worden bijgestaan door een team van solution architecten in wisselende samenstelling.

Taken/werkzaamheden:

 • Ontwikkelen, onderhouden en borgen binnen de kaders gesteld door de Domein architect.
 • Opstellen van acceptatiecriteria voor de applicatie- en infrastructuur componenten ten behoeve van programma’s en projecten.
 • Bewaken van het architectuurproces en het onderhouden van het digitale Handboek Technische Architectuur.
 • Opstellen en onderhouden van de technische projectstartarchitectuur ten behoeve van programma’s en projecten en toezien op de naleving hiervan.
 • Opstellen en onderhouden van ICT blauwdrukken voor bestaande en nieuwe ICT componenten.
 • Begeleiden bij ontwikkelen van Globaal Technisch Ontwerp of Detail Technisch Ontwerp (GTO/DTO) op basis van nieuwe ICT blauwdrukken.
 • Communiceren over en laten vaststellen van gewijzigde nieuwe ICT blauwdrukken.
 • Proactief toezien dat ICT blauwdrukken correct worden toegepast.
 • Vertalen van de stand van technologie in de markt en de status van de technologie in de rekencentra naar een referentiearchitectuur en blauwdrukken (kaders, functionaliteit en koppelvlakken).
 • Verkennen technologie en vertalen van ontwikkelingen in de markt en ketenpartners naar het werkveld van de politie.
 • Opstellen planning voor de oplevering van de belangrijkste infrastructurele componenten en duiding van de belangrijkste issues.
 • Adequaat toezien op naleving en het rapporteren van afwijkingen aan het management van de Dienst ICT.
 • Opstellen functionele uitvraag ICT verwerving en ondersteunen van het selectieproces.
 • Opstellen van de roadmap voor een bepaalde oplossing en het borgen van de samenhang van de (deel)architecturen voor applicaties en infrastructuur.
 • Bijdragen aan advisering management Dienst ICT op complexe vraagstukken op de raakvlakken van de ICT, kosten, processen en risico’s.
 
 
Functie eisen

KNOCK-OUT:

 • Je hebt minimaal HBO werk en denkniveau.
 • Je hebt in de afgelopen 10 jaar minstens 5 jaar ervaring als Solution Architect.
 • Je hebt in de afgelopen 10 jaar minstens 3 jaar ervaring met design- en architecture patterns.
 • Je hebt minstens 3 jaar ervaring als Software Architect in grote organisaties (>1000 medewerkers).
 • Je hebt minstens 3 jaar ervaring met het beheer van infrastructuur en software applicaties.
 • Je hebt ervaring met het opstellen van architectuurdocumentatie.
 • Je bent inzetbaar vanaf 4 februari 2019 tot en met 31 december 2019 voor 36 uur per week.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt kennis en ervaring met visualiseren en storytelling (weging 25%).
 • Je hebt ervaring met BIZZdesign Enterprise Studio (weging 25%).
 • Je hebt kennis en ervaring met beveiligingsaspecten (weging 20%).
 • Je hebt ervaring met Agile ontwikkelmethodieken.
 • Je hebt ervaring met biometrie.
 • Je hebt een afgeronde HBO Opleiding in de richting Informatica of vergelijkbaar (diploma vereist).

Competenties:

 • Maatschappelijke oriëntatie: je bent alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
 • Organisatiesensitiviteit: je speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
 • Overtuigingskracht: je toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
 • Coachen: je verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
 • Organisatievermogen: je bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
 • Klantgerichtheid: je herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
 • Netwerkvaardigheid: je ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
 • Systeemdenken: je herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.

Organisatie

Korte omschrijving van de organisatie

e-Boekhouden.nl