Senior Projectmanager IT

Hieronder ziet een beperkt deel van de opdracht.
Alleen als u ingelogd bent, ziet u alle gegevens.
Meld u nu gratis aan! of Login.

Amsterdam, Noord-Holland, Nederland
Type: Freelance
Start: In overleg
Duur: Onbekend
Geplaatst op: 21 april 2017 om 18:00 uur
Specialisme: Projectmanagement
Tariefindicatie: In overleg / n.t.b.

Opdrachtomschrijving

UWV heeft de opdracht om de implementatie van de quotumregeling en de inleenadministratie te starten.

Daartoe is het project 'Inleenadministratie en quotumheffing' in het leven geroepen dat als opdracht heeft om zowel de inleenadministratie als de quotumheffing te realiseren. Deze onderdelen zullen in twee fasen opgeleverd worden. Met behulp van de inleenadministratie is UWV in staat de quotumheffing te berekenen. In de periode oktober 2018 tot maart 2019 zal een pilot gehouden worden om het overdrachtsmechanisme te beproeven. Van de projectmanager wordt inhoudelijke kennis gevraagd van divisie overstijgende projecten, portalen, archiefsystemen, softwareontwikkel trajecten (ook technisch) en op welke wijze het bedrijf dit heeft ingericht.

Voor deze opdracht is het van het grootste belang dat u als Senior (technisch) Projectmanager werkervaring heeft opgedaan in het ontwikkelen van één of meer portalen en backend systemen. Hij heeft ICT kennis van de gehele oplossing.

Werkzaamheden
 • Het informeren, adviseren en begeleiden van de opdrachtgever en stuurgroepleden over de realisatie van het projectresultaat op zodanige wijze dat de opdrachtgever tijdig de juiste beslissingen of stuurmaatregelen kan nemen. Wordt daarbij door directies gezien als partner.
 • Stemt af met het 1e en 2e echelon, programmamanager, projectleiders en medezeggenschap op strategisch niveau
 • Communiceert actief op alle niveaus binnen de organisatie, zowel management als uitvoering.
 • Verwerft opdrachten in het kader van IPP klant-management en voert intakegesprekken.
 • Bepaalt samen met de opdrachtgever de projectdoelstellingen en - strategie.
 • Formuleert projectplan, bestaande uit meerdere deelprojecten, voor zeer complexe projecten met meerdere ICT invalshoeken.
 • Onderhoudt contacten met externe partijen, waarbij rekening gehouden moet worden met uiteenlopende belangen.
 • Coacht en stuurt van minimaal 20 projectmedewerkers en/of projectleiders van een projectorganisatie en coördineert activiteiten.
Eisen
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de ICT projecten binnen overheid- of uitvoeringsorganisaties en dan ook nog met wetgeving en bijbehorende deadlines.
 • Binnen uw CV dient naar voren te komen dat u minimaal één aantoonbare succesvol afgeronde opdracht kent als Senior (technisch) Projectmanager met het Agile ontwikkeling van één meerdere portalen en backend applicatie met bedrijfslogica.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de functie van Senior Projectmanager ICT en/of soortgelijke functie in de afgelopen 10 jaar.
 • Voor deze opdracht is het van het grootste belang dat u als Senior (technisch) Projectmanager werkervaring heeft opgedaan in het ontwikkelen van één of meer portalen en backend systemen. Hij heeft ICT kennis van de gehele oplossing.
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de aansturing van een ontwikkelteam met en eigen toepasbare kennis van front-end (ASP.NET en Angular) en back-end (Java en Oracle) ontwikkeling in de afgelopen 5 jaar.
Aanvullende eisen voor de opdracht en aanbieding
 1. Voor deze opdracht is het van het grootste belang dat u als Senior (Technisch) Projectmanager werkervaring heeft opgedaan in een soortgelijk project zoals omschreven. Binnen uw CV dient naar voren te komen dat u minimaal één aantoonbare succesvol afgeronde opdracht kent als Senior (technisch) Projectmanager met het Agile ontwikkeling van één meerdere portalen en backend applicatie met bedrijfslogica.
 1. U dient een beknopte beschrijving naast uw CV aan te leveren van maximaal één A4 met betrekking tot de inhoud van de werkzaamheden, adviezen en resultaten zoals hierboven gevraagd, waarin in ieder geval volgend dient te worden opgenomen:
 •  Naam opdrachtgever;
 •  Periode opdracht;
 •  Omschrijving opdracht;
 •  Uw bijdrage aan de opdracht;
 •  Uw gebruik van communicatie- en adviesvaardigheden en het kunnen rapporteren op minimaal het niveau van hoger management;
 •  Uw vermogen om veranderingen te initiëren en te faciliteren;
 •  Welke problemen u bent tegengekomen en welke oplossingen u heeft aangedragen en in hoeverre deze oplossingen zijn overgenomen;
 •  Eindresultaat van de opdracht;
 •  Wat zou u eventueel achteraf, na afronding van de opdracht, anders gedaan hebben.

Contactinformatie
Niels Hoevenaars

***

Niels Hoevenaars

Organisatie