Redhat Linux Specialist

Hieronder ziet een beperkt deel van de opdracht.
Alleen als u ingelogd bent, ziet u alle gegevens.
Meld u nu gratis aan! of Login.

Almelo, Overijssel, Nederland
Type: Detachering
Start: Zo spoedig mogelijk
Duur: 6 maanden / kans op verlenging
Geplaatst op: 14 augustus 2019 om 16:29 uur
Specialisme: Overig
Tariefindicatie: In overleg / n.t.b.

Opdrachtomschrijving

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT27638
Omgeving: Almelo
Startdatum: z.s.m. na gunning
Duur: 6 maanden
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: gemiddeld 36
Intakegesprek: Week 37
Sluitingsdatum: Dinsdag 27 augustus om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. 

*** is op zoek naar een Redhat Linux Specialist voor gemiddeld 36 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:
De organisatie maakt keteninformatie toegankelijk: tijdig, op maat en op niveau. We bieden een actieve ondersteuning aan de ketenwerkprocessen. Wanneer partners in de justitiële ketens tijdig en over de juiste informatie beschikken gebeurt de rechtspleging effectiever en efficiënter. Wij maken dat mogelijk en dragen daarmee bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving.
Bij het vaststellen van een integer persoonsbeeld gaat het uiteindelijk om de vraag “wie is wie”? Hoe wordt bepaald wat de identiteit is van een persoon? Op welke plaatsen/momenten in de keten wordt vastgesteld of gecontroleerd wat de identiteit van een verdachte/veroordeelde is. Doel is dat degene die een misdrijf gepleegd heeft ook daadwerkelijk opgepakt, vervolgd, berecht, en gestraft wordt.
Het integraal persoonsbeeld bevat “alle gegevens” betreffende een persoon. De generieke omschrijving van “integraal persoonsbeeld” is als volgt: het integraal persoonsbeeld is de verzameling van gegevens over een justitiabele (verdachte, veroordeelde) die een functionaris in de keten nodig heeft voor de juiste uitoefening van zijn functie (het nemen van een beslissing of het verrichten van een handeling) en waarover hij mag beschikken, gepresenteerd op de wijze zoals overeengekomen met de betreffende ketenpartner. Over welke gegevens iemand mag beschikken, wordt (juridisch) bepaald door de wet- en regelgeving en wordt geregeld via autorisaties.
IT Beheer valt onder de directie Technologie en bestaat uit twee afdelingen, TAB/DBA en infrastructuur en draagt zorg voor de technische levering van de diensten van de organisatie. De afdeling Infrastructuur is verantwoordelijk voor alle infrastructurele componenten waarop de diensten van de organisatie draaien. Het betreft hier onder andere netwerkcomponenten, SAN en NAS storage, Vmware en Operating Systems.
Taken/werkzaamheden:
Infrastructuur levert alleen interne infrastructurele diensten aan de afdeling Operatie. Door inzet van intern personeel op projecten, wordt er een onderbezetting gecreëerd en moet het standaardbeheer worden uitgevoerd door ingehuurd personeel.
Redhat Linux Specialist: primair beheer van onze infrastructuur met specifieke aandachtgebieden
Redhat Linux. De interne beheerder zal ingezet worden voor het verhuisproject. Het primaire beheer bestaat uit het oplossen van incidenten die klanten melden, oplossen van events die vanuit de monitoring naar voren komen, afhandelen van serviceverzoeken, controles uitvoeren op de werking van de infrastructuur, inspoelen en uitfaseren van RHEL-servers, standaard wijzigingen doorvoeren op infrastructurele componenten zoals firewalls.

KNOCK-OUT:
 • Je bent beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week gedurende de opdracht.
 • Je beschikt over HBO werk en denk niveau.
 • Je bent meer dan 6 jaar werkzaam als IT-er.
 • Je bent in de afgelopen 5 jaar aaneengesloten Redhat Linux beheerder geweest.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je bent na gunning binnen 3 tot uiterlijk 5 weken beschikbaar.
 • Je bent in het bezit van een geldige Redhat certificering.
 • Je hebt meer dan 5 jaar relevante werkervaring met VMWARE/ESX infrastructuur, in de afgelopen 8 jaar.
 • Je hebt meer dan 5 jaar relevante werkervaring op het gebied van netwerk-componenten, in de afgelopen 8 jaar.
 • Je hebt ervaring met storage oplossingen (SAN/NAS).
Competenties:
 • Je kunt goed prioriteiten stellen.
 • Je kunt goed omgaan met regelmatig verschuivende doelen binnen de afdeling.
Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via ***.
 

Organisatie

Korte omschrijving van de organisatie

e-Boekhouden.nl