Projectleider - Den Haag

Hieronder ziet een beperkt deel van de opdracht.
Alleen als u ingelogd bent, ziet u alle gegevens.
Meld u nu gratis aan! of Login.

Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
Type: Freelance
Starten op: 10-10-2018
Duur: 3 maanden / kans op verlenging
Geplaatst op: 14 september 2018 om 16:45 uur
Specialisme: Projectmanagement
Tariefindicatie: € 85,00 per uur

Opdrachtomschrijving

Voor onze eindklant, een gemeentelijke instelling in Den Haag, zijn wij op zoek naar een bekwame:

Aanvraagnummer: 2018-349
Functie:  Projectleider
Branche: Gemeentelijke instelling
 
Standplaats: Den Haag
Startdatum: 10-10-2018                                                              
Einddatum:  31-12-2018
Optie tot verlenging: Ja
Aantal uren: 32 uur per week
Tarief:  € 85- per uur maximaal                                                
Contractvorm: Freelance / Payroll
Aanbieden tot: 24-069-2018, 12.00 uur               
 

Let op!

Als de opdracht 15 maanden of langer duurt zal per verlengingsdatum het tarief met 5 procent neerwaarts bijgesteld worden (afgerond op hele euro’s). Door het aanbieden op deze aanvraag gaat kandidaat/leverancier daar op voorhand al mee akkoord 
 

Omschrijving:

Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Dit heeft grote impact op hoe gemeenten hun processen rondom o.a. ruimtelijke ordening, vergunning verlening en toezicht en handhaving inrichten. De gemeenten, provincies en waterschappen werken samen met het Rijk aan de invoering van de Omgevingswet. 

Om de invoering van de Omgevingswet voor te bereiden en te ondersteunen, is het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet' gestart. Dit programma omvat de deelprogramma’s Invoering en Digitalisering (aansluiting op het Digitale Stelsel Omgevingswet- Landelijke Voorziening, DSO-LV). Ook binnen de de opdrachtgever is men al geruime tijd bezig met de (voorbereiding op de) invoering, via het Programma Invoering. 
In dit programma is Informatievoorziening één van de aspectgebieden die worden ondersteund. Na een Verkenning Informatievoorziening Omgevingswet (VIVO), zijn vervolgprogramma’s gedefinieerd op het vlak van Informatievoorziening. 

Omgevingswet en DSO-LV zullen grote impact hebben op de gemeentelijke informatiehuishouding en architectuur. Er is een programma met de collectieve gemeentelijke projecten - onder aansturing van de programmamanager van het -programma Invoering – dit is het programma DSO-CG (DSO – Collectief Gemeenten). In DSO-CG worden de gevolgen voor onder meer de gemeentelijke bedrijfsprocessen en informatievoorziening nader onderzocht en uitgewerkt. de resultaten van DSO-CG worden uitgewerkt naar ondersteuningsproducten voor gemeenten bij de invoering van de Omgevingswet, naar de gemeentelijke architectuur, en naar producten ter ondersteuning van de realisatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.


Projectleider standaardiseren begrippen fysieke leefomgeving:

Voor het gemeentelijk veld is nog niet een standaard begrippenkader voor de fysieke leefomgeving beschikbaar. Dit is wel wenselijk om communicatie tussen gemeenten en ketenpartners, en ook binnen één gemeente gemakkelijker en eenduidiger te maken. Nu worden voor hetzelfde onderwerp nog vaak verschillende begrippen en definities gehanteerd. Met mogelijke communicatieproblemen tot gevolg. Het lijkt voor de hand liggend dat het gemeentelijk veld, net zoals de waterschappen, gaat streven naar meer eenduidigheid en harmonisatie van te gebruiken begrippen. Een geharmoniseerde en gestandaardiseerde set van begrippen zorgt dat:
 
 • de wet- en regelgeving voor burgers en bedrijven duidelijker en begrijpelijker wordt;
 • de uitvoering van dienstverlening voor gemeenten consistenter wordt (elk plan hanteert dezelfde begrippen);
 • de samenwerking met andere gemeenten, andere bevoegd gezagen en met uitvoeringspartners makkelijker wordt.
 • Het project standaardiseren begrippen heeft als doelstelling standaardisering en harmonisering van begrippen in het domein van de fysieke leefomgeving te realiseren bij gemeenten in de periode vanaf nu tot 1 januari 2021.
 • Als projectleider standaardiseren begrippen heb je gedegen kennis van en ervaring met de gemeentelijke processen rondom planvorming, regelgeving en vergunningverlening in het ruimtelijk domein. 
 • Je hebt tevens grondige kennis van de bijbehorende informatievoorziening, informatiestromen en ondersteunende applicaties.
 • Je bent goed op de hoogte van de stand van zaken en ontwikkelingen vanuit de Omgevingswet en de informatievoorziening van de (gemeentelijke) overheid. 
 • Je hebt een brede blik op ontwikkelingen rond de Omgevingswet, binnen het gemeentelijke veld, bij ketenpartners en bij leveranciers.
 • Je bent in staat zelfstandig te werken in diverse projecten en in overlegorganen de belangen van gemeenten te vertegenwoordigen.
 • Je bent in staat om de wensen, behoeften en inzichten van diverse materie- en procesdeskundigen van gemeenten te laten convergeren naar bruikbare resultaten voor het gemeentelijke veld.
De projectleider maakt onderdeel uit van het team Invoering Omgevingswet binnen de opdrachtgever.

Doel van de opdracht:

Het project standaardiseren begrippen heeft als doelstelling standaardisering en harmonisering van begrippen in het domein van de fysieke leefomgeving te realiseren bij gemeenten in de periode vanaf nu tot 1 januari 2021. Voor de periode oktober –december 2018 is het doel van de opdracht het project standaardiseren begrippen te starten en de definitiefase af te ronden.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden:

De projectleider harmonisatie en standaardisatie van begrippen is verantwoordelijk voor:
 • Het organiseren van het project Harmonisatie en Standaardisatie begrippen als onderdeel van het programma Invoering Omgevingswet binnen de opdrachtgever.
 • Het realiseren van inzicht en analyse van set van begrippen die in aanmerking komen voor standaardisering en harmonisering; formulering van ambitie en stappen tot 2021 en vooruitblik naar 2024.
 • Het organiseren van de inbreng en de betrokkenheid vanuit gemeenten, onder meer vanuit G4 en G40, en betrokkenheid van ketenpartners.
 • Het opstellen van het projectplan “Standaardiseren begrippen” voor 2019.
 • Afstemming met en input leveren voor het verder ontwikkelen van de Stelselcatalogus Omgevingswet. 
 • Verder is de projectleider verantwoordelijk voor gangbare PL-activiteiten
 • Coördineren van het project in haar brede omgeving (binnen en buiten de  opdrachtgever);
 • Organiseren van projectoverleg en afstemming met andere projecten;
 • Bepalen (i.s.m. een groep gemeenten) van de ambitie en stappen, en sturen op de tijdige oplevering van de resultaten;
 • Beheren/bewaken van de voortgang, het budget en het bewaken van de uren;
 • Rapporteren aan de programmamanager Invoering Omgevingswet van de opdrachtgever.

Resultaat van de opdracht:

Resultaten van de opdracht bij het afronden van de definitiefase:
 • Inzicht en analyse van set van begrippen die in aanmerking komen voor standaardisering en harmonisering; formulering van ambitie en stappen tot 2021 en vooruitblik 2024.
 • Organisatie van inbreng en betrokkenheid vanuit gemeenten, onder meer vanuit G4en G40, en betrokkenheid van ketenpartners.
 • Projectplan ‘’standaardiseren begrippen’’ voor 2019.
 
Harde eisen / KO Criteria:
 
 • WO werk- en denkniveau;
 • Meer dan 5 jaar recente ervaring op het gebied van projectmanagement en coördinatie van inhoudelijke activiteiten in een complexe omgeving met meerdere stakeholders;
 • Minimaal 5 jaar recente ervaring met werken binnen of samen met de gemeentelijke overheid;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met omgevingsrecht, Omgevingswet en de vraagstukken die hierin spelen;
 • Aantoonbare kennis van de Omgevingswet en de (gemeentelijke) processen die met ketenpartners worden uitgevoerd;
 • Ruime ervaring als gesprekspartner op gemeentelijk managementniveau, binnen het ruimtelijk domein en binnen het domein van vergunningen, toezicht en handhaving;
 • Beschikt over een relevant en uitgebreid netwerk binnen gemeentelijke organisaties, onder meer binnen G4 en G40.
 
Competenties:

 
 • Klantgerichtheid
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Resultaat gerichtheid
 • Samenwerking (teamspeler)
 • Verbaal vaardig (voeren van nauwkeurige dialoog)
 • Informatie verwerking
 • Analytisch vermogen
 • Nauwkeurigheid
 • Kwaliteitsbewustzijn
 
Interesse?

Bent u beschikbaar, en kan u aan de gestelde eisen voldoen, dan ontvangen wij graag de volgende gegevens van u:
 • Meest recente CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats), en maximaal 5 x A4 formaat;
 • Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; waarin (puntsgewijs) alle gestelde eisen, wensen, competenties worden toegelicht, en waarin goed naar voren komt, dat u aan de gestelde eisen kunt voldoen
 • Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten);
 • Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties.
 
 

 

Organisatie

Korte omschrijving van de organisatie

e-Boekhouden.nl