Informatie Beveiliging Specialist

Hieronder ziet een beperkt deel van de opdracht.
Alleen als u ingelogd bent, ziet u alle gegevens.
Meld u nu gratis aan! of Login.

Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
Type: Freelance
Start: Zo spoedig mogelijk
Duur: 5 maanden / kans op verlenging
Geplaatst op: 11 januari 2019 om 12:09 uur
Specialisme: Systeem- / Netwerkbeheer
Tariefindicatie: In overleg / n.t.b.

Opdrachtomschrijving

Voor onze eindklant, een overheidsinstantie in Den Haag, zijn wij op zoek naar een bekwame:
 
Functie: Informatie Beveiliging Specialist

Aanvraagnummer: 2019-018
Werkniveau: HBO                                                         
Standplaats: Den Haag
Branche: Overheid                                                       
Data interview: 21 & 22 januari 2019
 
Omschrijving:

Binnen Logius wordt voortdurend aandacht besteed aan informatiebeveiliging. Met informatiebeveiliging worden alle aspecten van informatiebeveiliging bedoeld, zowel de technische als de organisatorische aspecten daarvan. Het verlies van gegevens, uitval van ICT, of het door onbevoegden kennisnemen of manipuleren van bepaalde informatie kan ernstige gevolgen hebben voor de primaire taakuitvoering, de bedrijfsvoering en leiden tot imagoschade. 
De doorontwikkeling van DIGID Machtigen wordt geïntensiveerd. Het team DIGID Machtigen zoekt een gedreven informatiebeveiligingsspecialist.
Met DIGID Machtigen kan een hulpvrager een ander, de hulpverlener, namens hem zaken laten afhandelen, zonder dat de hulpvrager zijn inlogmiddelen hoeft af te geven. Het team DIGID Machtigen is onderdeel van de afdeling Toegangsdiensten van Logius. Hierin zijn producten vertegenwoordigd die worden gebruikt voor online toegang. Naast DIGID Machtigen, zijn dit DIGID, E-Herkenning, Idensys, BSNk en PKI Overheid. Het team DIGID Machtigen bestaat momenteel uit een 15-tal personen voor beheer, doorontwikkeling en aansturing van leveranciers. 

De IB-specialist is verantwoordelijk voor de uitvoering van het IB-proces en het opstellen, onderhouden, bewaken en (doen) naleven van het IB-beleid voor de teams binnen zijn/haar verantwoordelijkheidsgebied. 

Vanuit deze verantwoordelijkheid draagt de IB-specialist zorg voor: 

 
 • Het volgen van ontwikkelingen op het gebied van IB en het analyseren en toetsen van deze ontwikkelingen op de eventuele gevolgen voor de IB binnen de zijn/haar team(s); 
 • Het beoordelen en analyseren van de resultaten van impactanalyses, risicoanalyses, beveiligingsonderzoeken en audits in relatie tot de dienst DIGID Machtigen; 
 • Het bieden van IB gerelateerde ondersteuning bij de initiatie en uitvoering van projecten, releases en wijzigingen; 
 • Het (in samenspraak met de Architect) vertalen van generieke beveiligingsnormen (zoals de BIR) naar specifieke beveiligingseisen ten aanzien van de dienst DIGID Machtigen, zowel procesmatig als technisch, in lijn met de wensen van afnemers, de risk appetite* van het management en de geldende wet- en regelgeving; 
 • Het adviseren en ondersteunen van de medewerkers binnen zijn/haar team(s) over de wijze van toepassing van informatiebeveiliging; 
 • Het bewaken van uitzonderingen (excepties) ten aanzien van informatiebeveiliging en het rapporteren over de impact daarvan aan de Teamleider(s); 
 • Het beheren en bewaken van de compliance van zijn/haar team(s) aan de eisen gesteld in de BIR TNK; 
 • Het begeleiden van (interne en externe) IB gerelateerde audits op het gebied van informatiebeveiliging; 
 • Analyseren van informatie (bijvoorbeeld het NCSC) en op basis hiervan de dreigingsrisico’s vaststellen en passende maatregelen voorstellen;
 • Coördineren van Penetratietesten; 
 • Toetsen en testen van nieuwe en bestaande beveiligingsoplossingen.
 
Harde eisen / KO Criteria:

 
 • Minimaal HBO opleiding-, werk- en denkniveau.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van informatiebeveiliging
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare kennis van ISO 27001 & 27002
 • Securitymanagement: CISSP

Gewenste kennis / ervaring [ geen KO ]
 
 • Methodiek risico-analyses, bv IRAM
 • Het opzetten en onderhouden van een ISMS en navenante tools.
 • Kennis van BIR & AVG.
 • Kennis van en inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de overheid en daarbuiten (flexibiliteit, beoordelingsvermogen, rapportagelijnen).
 • Ervaring met het borgen van informatiebeveiliging binnen een Scrum/AGILE omgeving

Competenties:
 
 • Communicatief vaardig.
 • Ervaring in het begeleiden van audits
 
Details:

Startdatum: z.s.m.                                                       
Einddatum: 30-06-2019
Optie tot verlenging:  JA                                   
Aantal uur per week: 36 uur per week
Uurtarief: € 77,- per uur maximaal                                                      
Sluitingsdatum aanvraag: 16-01-2019, 09.00 uur
Contractvorm: Freelance / Payroll
Contactpersoon: *** ***
Telefoonnummer: ***
 
Interesse?

Bent u beschikbaar, en kan u aan de gestelde eisen voldoen, dan ontvangen wij graag de volgende gegevens van u:

 
 • Meest recente CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats), en maximaal 5 x A4 formaat in de taal van de aanvraag;
 • Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; waarin (puntsgewijs) alle gestelde eisen, wensen, competenties worden toegelicht, en waarin goed naar voren komt, dat u aan de gestelde eisen kunt voldoen
 • Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten);
 • Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties.
 
 

Organisatie

Korte omschrijving van de organisatie

e-Boekhouden.nl