Data Engineer Sr. 32 u p/w

Hieronder ziet een beperkt deel van de opdracht.
Alleen als u ingelogd bent, ziet u alle gegevens.
Meld u nu gratis aan! of Login.

Tiel, Gelderland, Nederland
Type: Detachering
Starten op: 6-3-2023
Duur: Onbekend
Geplaatst op: 24 januari 2023 om 15:38 uur
Specialisme: Overig
Tariefindicatie: In overleg / n.t.b.

Opdrachtomschrijving

Referentienummer: 2023-00428
Omgeving: Tiel
Startdatum: 6 maart 2023
Einddatum: 6 jaar
Optie op verlenging: nog niet bekend
Aantal uur per week: 32
Intakegesprek: nader te bepalen
Sluitingsdatum: dinsdag 7 februari 2023 om 12.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

*** is op zoek naar een Senior Data Engineer voor 32 uur per week.

Binnen Waterschap Rivierenland houdt de afdeling Projecten Watersysteem- en Keten (A-PSK) zich bezig met de renovatie en nieuwbouw van de objecten stuwen, gemalen, rioolgemalen en rioolwaterzuiveringen.
Om de bedrijfszekerheid te kunnen borgen en te kunnen voorzien in de toekomstige ontwikkelingen wordt de elektrotechnische installatie en besturing van de objecten tijdig vervangen in de volgende twee projecten:

iWA (vervangen besturing stuwen en gemalen)
Voor het uitvoeren van het operationele peilbeheer zijn de watersysteemobjecten (stuwen en poldergemalen) uitgevoerd met een besturing die op afstand te bedienen/monitoren zijn vanuit de Centrale Regiekamer.
Vanwege betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid zijn/worden de onderstations inclusief de communicatieverbinding vervangen door moderne toekomstbestendige apparatuur. Het vervangen van de onderstations, inclusief het realiseren van standaarden in besturing en bediening, wordt het iWA-project genoemd. Dit project is opgestart in 2013 en loopt nog t/m circa 2023. Na afronding van het project wordt een nieuw project iWA 2.0 geïnitieerd om de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de installaties te kunnen borgen en te kunnen voorzien in de groeiende informatiebehoeften.

iPA 2.0 (Vervangen besturing rioolgemalen en rioolwaterzuivingsinstallaties)
Voorafgaand aan iPA 2.0 zijn de projecten: iPA, iPA+ en het NAT-project uitgevoerd. In deze projecten zijn de elektrotechnische installatie en de besturing van rioolwaterzuivingsinstallaties (rwzi’s) en de rioolgemalen voorzien van nieuwe installatiedelen en besturing, waardoor deze objecten eveneens op afstand vanuit de Centrale Regiekamer bediend en gemonitord kunnen worden. In het project iPA 2.0 worden deze objecten voorzien van elektrotechnische installaties en besturingen om beschikbaarheid en betrouwbaarheid te kunnen garanderen. Hiervoor dient er een nieuwe standaard te worden ontwikkeld, vanuit de visie informatievoorziening in de Waterketen. De nieuwe standaard dient toekomstbestendig te zijn, waarbij rekening gehouden wordt met een enorme informatiegroei vanwege o.a. Assetmanagement sturing en Artificial Intelligence. 

Voor beide projecten heeft WSRL behoefte aan extra ondersteuning van engineers met kennis van en ervaring met data-engineering.
Het is mogelijk dat je in uitzonderlijke gevallen, ook ingezet wordt bij (een) ander(e) project(en).

Een Senior Data Engineer moet de volgende werkzaamheden uitvoeren:

* Afstemmen, opstellen en beoordelen van functionele en technische ontwerpen;
* Lead engineering van applicaties c.q. creëren en ondersteunen bij de ontwikkeling van standaard bouwstenen en speciale functionaliteiten;
* Samenstellen, realiseren en in bedrijf nemen van software uit standaard bouwstenen en speciale functionaliteiten;
Documenteren van software;
* Zelfstandig beoordelen van technische documenten;
* Zelfstandig beoordelen van technische oplossingen;
* Rapportage over en begeleiding van de bovengenoemde in teamverband uit te voeren werkzaamheden;
* Primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van software;
* Contact onderhouden en afstemmen werkzaamheden met interne klanten;
* Lezen en interpreteren van technische tekeningen en P&ID;
* Begeleiden/coachen van medior en junior engineers.

KNOCK-OUT:

* Je hebt een HBO opleidingsniveau, aangevuld met PLC/ SCADA opleiding(en) en/of cursus(sen) op het gebied van industriële automatisering.
* Je hebt minimaal 5 jaar ervaring (senior), van de volgende systemen of gelijkwaardig:
SCADA visualisatie software.
PLC en HMI software.
* Je hebt ervaring met het zelfstandig opzetten en genereren van software vanuit een (multidisciplinaire) engineeringsdatabase.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

* Je hebt aanvullende opleidingen /cursussen/ervaring op het gebied van procesautomatisering:
ClearScada 
Schneider
Phoenix Contact / PLCNext 
PC Works 
WebVisit en VBA scripting C#
.NET, Python
* Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met WSRL projectstandaard iWA/iPA.
* Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met engineeringsdatabase (Typical Manager).

Competenties:

* In staat om zowel zelfstandig, als in teamverband te functioneren;
* Goede communicatieve eigenschappen;
* Kerncompetenties: nauwkeurigheid, samenwerken, resultaatgerichtheid, integriteit, klantgerichtheid en kwaliteitsgerichtheid.

Organisatie

Korte omschrijving van de organisatie

e-Boekhouden.nl