Business analist zeehavenpolitie - Rotterdam

Hieronder ziet een beperkt deel van de opdracht.
Alleen als u ingelogd bent, ziet u alle gegevens.
Meld u nu gratis aan! of Login.

Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland
Type: Freelance
Starten op: 8-6-2020
Duur: 12 maanden / kans op verlenging
Geplaatst op: 25 maart 2020 om 15:35 uur
Specialisme: Informatie analyse
Tariefindicatie: In overleg / n.t.b.

Opdrachtomschrijving

Voor de Zeehavenpolitie zoeken we een ervaren, zelfstandig werkende Businessanalyst, die bij voorkeur bekend is met/ binnen het ministerie van JenV, IND en de politie. Hij/ zij gaat de werkprocessen bij AVIM en de Zeehavenpolitie analyseren, en een transitieplan opstellen c.q. die processen herschrijven en -ontwerpen vanwege wijzigende wetgeving; ervaring met het opstellen van requirementanalyses is dan ook vereist.

Daarnaast gaat de Businessanalist de implementatie van nieuwe processen en procedures begeleiden, o.a. door opleidingsmateriaal te schrijven m.b.t. de gewijzigde werkwijze. Bekendheid met relevante juridische procedures en voorschriften is dan ook noodzakelijk, met in het bijzonder de verordeningen van de EU onder de verzamelnaam 'Grenzen en Veiligheid'.

Doelstelling
 • De werkprocessen bij AVIM en de Zeehavenpolitie analyseren;
 • Een transitieplan opstellen c.q. die processen herschrijven en -ontwerpen;
 • Begeleiden van implementatie van nieuwe processen en procedures.
Verantwoordelijkheden

Zie vorenstaande.

Vakmatige taken

Zie vorenstaande.

Leidinggevende taken

Niet van toepassing.

Contacten

Voornamelijk intern.

Inzet in de lijn of project

De inzet is projectmatig.

Opleiding

Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding, op minimaal WO niveau.

Werkervaring
 • In de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring als zelfstandig werkend Businessanalyst.
 • In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met het opstellen van requirementanalyses
 • Werkervaring met het analyseren van processen, het opstellen van transitieplannen, en het herschrijven en -ontwerpen van processen.
 • Werkervareing met het begeleiden van de implementatie van nieuwe processen en procedures.
 • Werkervaring met het schrijven van opleidingsmateriaal, m.b.t. gewijzigde werkwijzes.
 • Bij voorkeur bekend met/ binnen het ministerie van JenV, IND en/of de politie.
 • Bekendheid met relevante juridische procedures en voorschriften, met in het bijzonder de verordeningen van de EU onder de verzamelnaam 'Grenzen en Veiligheid'.
Competenties
 • Maatschappelijke oriëntatie; Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
 • Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
 • Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
 • Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
 • Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
 • Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking

 

Projectduur
Start:                                      8 juni

Eind:                                      12 maanden (verlenging mogelijk)

Uren:                                     32-36/week

Standplaats:                           Rotterdam

Code:                                     P2645

Sluitingsdatum reacties: 27  maart 15.00 uur

 
Uw Reactie:
Als u aan bovenstaande eisen voldoet dan ontvangen wij van u graag vóór de hierboven aangegeven sluitingsdatum:

·         Een chronologisch CV (.word)

·         Motivatie gericht op dit project (maximaal 2000 tekens)

·         Uw uurtarief (inclusief reis- en verblijfkosten en ex BTW)

·         Uw mogelijke startdatum en eventuele vakantieplannen

 

Wij verwachten van u exclusiviteit om te voorkomen dat u meerdere malen op dit project bij onze opdrachtgever wordt aangeboden. Mochten wij van uw aanbod geen gebruik maken dan zullen wij u hierover uiteraard zoveel mogelijk nader informeren. In algemene zin geldt dat als binnen twee dagen na de uiterste aanbiedingsdatum geen reactie is gegeven, een beter passend profiel is geselecteerd.

KIJK VOOR DE MEEST RECENTE PROJECTEN EN VACATURES OP: http://bit.ly/vacatures***

Organisatie

Korte omschrijving van de organisatie

e-Boekhouden.nl