Business Analist - Den Haag

Hieronder ziet een beperkt deel van de opdracht.
Alleen als u ingelogd bent, ziet u alle gegevens.
Meld u nu gratis aan! of Login.

Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
Type: Freelance
Starten op: 9-10-2018
Duur: 3 maanden / kans op verlenging
Geplaatst op: 14 september 2018 om 16:41 uur
Specialisme: IT Management
Tariefindicatie: € 80,00 per uur

Opdrachtomschrijving

Voor onze eindklant, een gemeentelijke instelling in Den Haag, zijn wij op zoek naar een bekwame:

Aanvraagnummer: 2018-348
Functie:  Business Analist
Branche: Gemeentelijke instelling
 
Standplaats: Den Haag
Startdatum: 09-10-2018                                                              
Einddatum:  31-12-2018
Optie tot verlenging: Ja
Aantal uren: 24 uur per week
Tarief:  € 80,- per uur maximaal                                              
Contractvorm: Freelance / Payroll
Aanbieden tot: 24-069-2018, 12.00 uur               
 

Let op!

Als de opdracht 15 maanden of langer duurt zal per verlengingsdatum het tarief met 5 procent neerwaarts bijgesteld worden (afgerond op hele euro’s). Door het aanbieden op deze aanvraag gaat kandidaat/leverancier daar op voorhand al mee akkoord 
 

Omschrijving:

Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Dit heeft grote impact op hoe gemeenten hun processen rondom o.a. ruimtelijke ordening, vergunning verlening en toezicht en handhaving inrichten. De gemeenten, provincies en waterschappen werken samen met het Rijk aan de invoering van de Omgevingswet. 

Om de invoering van de Omgevingswet voor te bereiden en te ondersteunen, is het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet' gestart. Dit programma omvat de deelprogramma’s Invoering en Digitalisering (aansluiting op het Digitale Stelsel Omgevingswet- Landelijke Voorziening, DSO-LV). Ook binnen de de opdrachtgever is men al geruime tijd bezig met de (voorbereiding op de) invoering, via het Programma Invoering. 
In dit programma is Informatievoorziening één van de aspectgebieden die worden ondersteund. Na een Verkenning Informatievoorziening Omgevingswet (VIVO), zijn vervolgprogramma’s gedefinieerd op het vlak van Informatievoorziening. 

Omgevingswet en DSO-LV zullen grote impact hebben op de gemeentelijke informatiehuishouding en architectuur. Er is een programma met de collectieve gemeentelijke projecten - onder aansturing van de programmamanager van het -programma Invoering – dit is het programma DSO-CG (DSO – Collectief Gemeenten). In DSO-CG worden de gevolgen voor onder meer de gemeentelijke bedrijfsprocessen en informatievoorziening nader onderzocht en uitgewerkt. de resultaten van DSO-CG worden uitgewerkt naar ondersteuningsproducten voor gemeenten bij de invoering van de Omgevingswet, naar de gemeentelijke architectuur, en naar producten ter ondersteuning van de realisatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.


Business analist regelbeheer Omgevingswet:

Met de introductie van de Omgevingswet wordt de stap gemaakt naar het één loket principe waar alle gebruikers van het stelsel terecht kunnen voor alle informatie over en gebruikerstoepassingen van de Omgevingswet. In de Omgevingswet wordt een belangrijke stap gezet naar decentralisatie van de regelgeving betreffende de Openbare Ruimte. In het omgevingsloket zullen daarom de regels van zowel het Rijk als gemeenten, waterschappen en provincies in onderlinge samenhang ontsloten worden. Hiervoor heeft het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) een Toepasbare Regels oplossing nodig waarmee alle overheden hun regelgeving in de vorm van bedrijfsregels kunnen aanleveren via een centraal koppelvlak, waarna deze regels in samenhang worden uitgevoerd. Voor het aanleveren van de regels is de Standaard Toepasbare Regels (STTR) ontwikkeld.

De business analist regelbeheer ondersteunt gemeenten over de manier waarop de bedrijfsregels aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet worden aangeleverd en bij het daadwerkelijk opstellen van deze regels voor producten en diensten bij vergunning en meldingen. Hiervoor is het nodig om het concept van regelbeheer en toepasbare regels op een begrijpelijke manier te bespreken met de overheden. 

 
 • Als business analist regelbeheer Omgevingswet heb je grondige kennis van procesmodellering en decision modeling en ben je sterk in het modelleren in samenspraak met gebruikers.
 • Kennis van gemeentelijke processen rondom vergunningverlening en regelgeving in het ruimtelijk domein en/of omgevingswet is een nodig. 
 • Je bent een specialist op tactisch- en operationeel niveau en kan ideeën en visie rondom regelbeheer concretiseren in realistische business ontwerpen en sets van regels voor gemeenten. 
 • Je bent in staat om zelfstandig te werken in diverse projecten en in overlegorganen de belangen van gemeenten te vertegenwoordigen.
 • Je bent in staat om de wensen, behoeften en inzichten van diverse materie- en procesdeskundigen van gemeenten te laten convergeren naar bruikbare resultaten voor het gemeentelijke veld.
De business analist maakt onderdeel uit van het team Business analisten en Informatie Architecten (BIA) binnen DSO-CG van de opdrachtgever.

Doel van de opdracht:

Doel van de opdracht is het leveren van ondersteuning aan gemeenten over de manier waarop de bedrijfsregels aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet worden aangeleverd. Tevens is het doel het leveren van ondersteuning aan gemeenten bij het daadwerkelijk opstellen van deze regels voor het uitvragen van vergunningen en voor het doen van meldingen.
 

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden:
 
 • Voorbereiden en begeleiden van de toepassing van de standaard STTR bij gemeenten en indien nodig bij omgevingsdiensten en bij leveranciers van regelbeheersystemen;
 • Uitwerken van cases met gemeenten en omgevingsdiensten;
 • Opstellen van regelsets voor vergunningsaanvragen en meldingen;
 • Uitwerken van de business processen voor het opstellen van toepasbare regels, in nauwe samenwerking met het gemeentelijk veld;
 • Vervaardigen van communicatieproducten, verzorgen van presentaties en demonstraties;
 • Ondersteunen van gemeentelijk inbreng bij de realisatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet;
 • Ontwikkelen van instrumenten, in samenwerking met leveranciers van regelsystemen, die gemeenten in staat stellen hun eigen sets toepasbare regels op te stellen.
Resultaat van de opdracht;

Resultaten van de opdracht zijn in de periode tot 31 december:
 • Leveren van begeleiding aan gemeenten bij praktijkproeven met toepasbare regels
 • Drie tot vijf regelsets voor vergunningsaanvragen en meldingen, opgesteld in nauwe samenspraak met gemeenten conform de Standaard Toepasbare Regels van het Digitaal Stelsel Omgevingswet
 • Beschrijving van de business processen voor het opstellen van toepasbare regels
 
Harde eisen / KO Criteria:
 
 • WO werk- en denkniveau;
 • Meer dan 5 jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 10 jaar) op het gebied van processen en informatievoorziening rondom regelbeheer, in het ruimtelijke domein en/of dienstverleningsdomein;
 • Kennis van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de Standaard Toepasbare Regels is een pré;
 • Kennis van informatievraagstukken bij de overheid, met name bij gemeentes;
 • Aantoonbare ervaring met projectmatig werken (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) bijv. werken in een omgeving volgens een projectmethodiek;
 • Aantoonbare ervaring met decision modelling tools. Ervaring met de tool DMN is een pré.
 
Competenties:
 
 • Klantgerichtheid
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Resultaat gerichtheid
 • Samenwerking (teamspeler)
 • Verbaal vaardig (voeren van nauwkeurige dialoog)
 • Informatie verwerking
 • Analytisch vermogen
 • Nauwkeurigheid
 • Kwaliteitsbewustzijn
 
Interesse?

Bent u beschikbaar, en kan u aan de gestelde eisen voldoen, dan ontvangen wij graag de volgende gegevens van u:
 • Meest recente CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats), en maximaal 5 x A4 formaat;
 • Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; waarin (puntsgewijs) alle gestelde eisen, wensen, competenties worden toegelicht, en waarin goed naar voren komt, dat u aan de gestelde eisen kunt voldoen
 • Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten);
 • Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties.
 
 

 

Organisatie

Korte omschrijving van de organisatie

e-Boekhouden.nl